Obróbka blach trudnościeralnych

OBRÓBKA BLACH TRUDNOŚCIERALNYCH

obróbka blachy

Obróbka blach poprzez cięcie laserem

Z pewnością obróbka blach poprzez cięcie laserem jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod kształtowania materiału. Zapewnia ona dokładność wykonania, powtarzalność elementów, zastosowanie minimalnej szczeliny cięcia i przede wszystkim wysoką gładkość powierzchni. Co więcej podczas procesu obróbki poprzez cięcie laserem blach trudnościeralnych wykorzystywany jest system komputerowy, co pozwala na najbardziej ekonomiczne wykorzystanie materiału.

Dla wyjaśnienia obróbkę poprzez cięcie plazmą blach trudnościeralnych zapewnia system plazmowy HyPerformance. Cięcie 3D do 45° pozwala na wycinacie oraz trasowanie elementów, wykonanie faz lemieszy, fazowań pod spawanie oraz pogłębień pod śruby. Z pewnością metoda cięcia plazmą blach trudnościeralnych umożliwia wycięcie elementów o dowolnych kształtach z wysoce dużą dokładnością. Wykorzystanie systemu HyPerformance maksymalizuje  całość procesu produkcyjnego.

Cięcie plazmą blach trudnościeralnych

Obróbka blach poprzez cięcie gazem

Oczywiście obróbkę poprzez cięcie gazem blach trudnościeralnych umożliwiają wysokiej klasy wycinarki CNC. Elementy ze stali węglowej kształtowane są z wykorzystaniem gazu w postaci tlenu. Ta metoda obróbki pozwala na uzyskanie dowolnych kształtów z niezwykle precyzyjną dokładnością oraz wykonanie także wielkogabarytowych elementów w krótkim czasie. Obróbka poprzez cięcie gazem blach trudnościeralnych opiera się na systemie komputerowym, dlatego zmniejsza znacząco zużycie materiałów i generowanie odpadów poprodukcyjnych.

Blachy trudnościeralne można obrabiać poprzez cięcie wodą, ponieważ zapewnia to gwarancję precyzyjnego wykonania pożądanych elementów. W odróżnieniu od metod obróbki termicznej nie występuje tu miejscowe odpuszczenie krawędzi, tym samym twardość naszej blachy trudnościeralnej na ciętych krawędziach się nie zmienia. Nie występują tu również obciążenia mechaniczne, termiczne i chemiczne. Ponadto cięcie wodą blach trudnościeralnych daje możliwość obróbki różnego typu materiałów.

Cięcie wodą blach trudnościeralnych

Obróbka CNC blach trudnościeralnych

Obróbka CNC blach trudnościeralnych polega na obróbce skrawaniem. Wykorzystane w tym celu zostają dwa potężne centra obróbcze CNC. Ten rodzaj obróbki blach trudnościeralnych pozwala niezwykle precyzyjne, powtarzalnego i szybkie uzyskanie bardzo złożonych zamierzonych kształtów. Pierwszym etapem w tym rodzaju obróbki jest przygotowanie projektu wspomaganego komputerowo. Następnie dokonywane jest jego przetworzenie na plan sterowania maszyną i właściwe wykonanie.

Walcowanie blach trudnościeralnych wykonanych ze stali, to jedna z najważniejszych metod ich obróbki plastycznej. Ma ona celu trwale zmienić kształt blachy przy zachowaniu spójności giętej powierzchni. Walcowanie oraz średnica walcowania zależy od grubości blachy trudnościeralnej, którą zamierzamy poddać obróbce oraz szerokości elementu giętego. Możliwość oraz cena gięcia i walcowania, a także czas realizacji ustalane są indywidualnie w zależności od zamówienia.

Walcowanie blach trudnościeralnych

Zapraszamy do zapoznania się z tematem blach trudnościeralnych.